Bezpłatny Punkt Maltański – Darmowe leki!

Bezpłatny Punkt Maltański działa na terenie szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie. Punkt wydaje lekarstwa raz w tygodniu osobom biednym i przewlekle chorym. Najwięcej zgromadzono leków kardiologicznych, przeciwcukrzycowych, przeciwbólowych i antydepresyjnych. W razie potrzeby Maltańska Służba Medyczna może przeprowadzić zbiórkę leków, które zostaną przekazane instytucjom.

Brak komentarzy

-->