Sięgamy Gwiazd – nowy projekt unijny

Miło nam poinformować, iż w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie od 15 marca 2013r. ruszył nowy projekt unijny pn. „Sięgamy Gwiazd” skierowany do 34 uczniów z klas od IV do VI. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych [...]

Brak komentarzy

Protokół z wybory najkorzystniejszej oferty

Poniżej publikujemy protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1/2013 zgodnym z zasadą konkurencyjności „Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej”. Kliknij, aby pobrać protokół.

Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych [...]

Brak komentarzy

-->