Władze SBiU

Głównymi władzami stowarzyszenia są: Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna. Poniżej znajduje się spis osób wchodzących w ich skład wraz z pełnionymi przez nich funkcjami.

Zarząd Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian
Prezes – mgr inż. Grzegorz Wojtanowski
Wiceprezes – Edward Patalas
Wiceprezes – Dorota Mikos
Sekretarz – Dorota Kopec
Skarbnik – Dorota Krzysztofek
Członek – Helena Nalepka
Członek – Józefa Bień
Członek – Kinga Tokarz

Komisja rewizyjna:
Andrzej Król
Stanisław Witalis
Andrzej Cup
Mirosław Janiga